Τομείς Ειδίκευσης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τραπεζικές συμβάσεις, Τραπεζική Αναγκαστική Εκτέλεση.​

Αγωγή, μήνυση, ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

Νόμοι 4224/2013, 4307/14 (“κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια ).

Νόμος 3869/2010 ( νόμος Κατσέλη- υπερχρεωμένα νοικοκυριά ).

Τραπεζική Διαμεσολάβηση.

Νόμος 4469/17 ( Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων )

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μισθωτικές Διαφορές ( εμπορικές μισθώσεις, καταγγελία μίσθωσης, καταβολή μισθωμάτων, αποζημίωση ).

Διαφορές Οικογενειακού Δικαίου ( διαζύγιο, προσβολή πατρότητας, ζητήματα διατροφής, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, υιοθεσία, σύνταξη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, Δικαστική Συμπαράσταση ).

Κληρονομικό Δίκαιο ( Διαθήκες, Αποποίηση κληρονομιάς, αγωγή περί κλήρου, νόμιμη μοίρα, έκδοση κληρονομητηρίων ).

Εργατικό Δίκαιο ( εργασιακές σχέσεις, Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο, εργατικά ατυχήματα, εξαρτημένη εργασία, συνταξιοδοτικά ).

Γενικά και Ειδικά Θέματα Απαλλοτριώσεων.

Οροφοκτησία.

Εμπράγματο Δίκαιο (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής ).

Δίκαιο του Κτηματολογίου.

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή.

Αποζημίωση από Αδικοπραξία.

Προσβολή Προσωπικότητας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις Οικονομικού Ποινικού Δικαίου.

Υποθέσεις κοινού Ποινικού Δικαίου πανελλαδικά:

Μηνύσεις

Εγκλήσεις

Σύνταξη Υπομνήματος

Εγκλήματα κατά της ζωής, της τιμής και της περιουσίας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της μείωσης ΕΦΑΠΑΞ.

Νομικές ενέργειες για μείωση συντάξεων και αποδοχών.

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών.

Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης.

Ομαδικές απολύσεις.

Εργατικό ατύχημα.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έκδοση Συντάξεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΟΓΑ και όλων των ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αγοραπωλησίες ακινήτων.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Εμπορικές μισθώσεις.

Ίδρυση και λειτουργία εταιριών επενδύσεων σε ακίνητα.

Κατάρτιση εργολαβικών συμβάσεων.

Επίλυση πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων σε κάθε στάδιο.

Προστασία ακίνητης περιουσίας.

Έλεγχοι τίτλων ακίνητης περιουσίας και επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων.

Κτηματολόγιο.

Εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Συμβάσεις ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Πολεοδομικά και απαλλοτριώσεις.

Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγοραπωλησίες ξενοδοχείων.

Τραπεζικά δάνεια ξενοδοχείων.

Απαιτήσεις πελατών – αποζημιώσεις.

Συγχωνεύσεις – διασπάσεις ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων.

Απαιτήσεις ξενοδόχων – τουριστικών πρακτόρων.

Εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχεία & τουριστικές επιχειρήσεις.

Εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Εργατικά ζητήματα ξεναγών & συνοδών.

Συμβάσεις αντιπροσώπευσης.

Συμβάσεις κρατήσεων δωματίων.

Δίκαιο αγροτουρισμού.

​Κατοχύρωση σημάτων για τουριστικά καταλύματα.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιατρικό σφάλμα, αποζημίωση ασθενούς, ιατρική αμέλεια.

Ποινικό – αστική ιατρική ευθύνη.

Ιατρικές εταιρείες.

Εργασιακά θέματα ιατρών – νοσηλευτικού προσωπικού – παραϊατρικού προσωπικού.

Ιατρική Διαμεσολάβηση.

Φαρμακευτικό Δίκαιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ – VISA.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο